กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  

กำหนดการสอน ภาคเรียน 2/2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ 22102 (ม.1) พ 22102 (ม.2) พ 23102 (ม.3)                                             


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ 31102 (ม.4) พ 32102 (ม.5) พ 33102 (ม.6) พ 30215 (FE) พ 30209 (FE) พ 30216 (FE)
พ 30217 (FE) พ 30219 (FE) พ 30225 (FE) พ 30229 (FE)    

   

ติดต่อกลุ่มสาระฯ ได้ที่นี่

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 24 November 2015, 3:51PM